Συνήθως μιμούμαστε την οικογένεια και τους φίλους, θεωρούμε δεδομένο πως αυτοί είναι το πιο κατάλληλο πρότυπο για μας. Αναζητούμε ανάμεσά τους λοιπόν τον χαρακτήρα που θα μας εμπνεύσει, που θα μας δώσει το κίνητρο ή το ερέθισμα ν΄ αρχίσουμε να δουλεύουμε καλύτερα, ίσως και πιο συστηματικά με τον εαυτό μας.Continue Reading