Όποιος να μου το ‘λεγε πως θα καταλήγαμε έτσι, δεν θα το πίστευα με τίποτα. Όπως κι εσύ έλεγες, αν μου πουν πως ήσουν με κάποιον άλλον, δεν θα το πιστέψω αν δεν το δω με τα ίδια μου τα μάτια. Παρόλη μια αγάπη που βλάστησε με 4 παιδιά, παρόλο πουContinue Reading