Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η μοναξιά είναι μια αρνητική κατάσταση που φοβούνται να αντιμετωπίσουν. Νιώθουν ασφαλείς όταν συναναστρέφονται με άλλους ανθρώπους και αδυνατούν να οικειοποιηθούν με τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχει αναλογιστεί όμως κανείς, ότι μπορεί να νιώθουμε ουσιαστικά μόνοι, ακόμα κι αν γύρω μας υπάρχουν πολλοί;Continue Reading