- Κατερίνα Σιδέρη - ΓΥΝΑΙΚΑ

Μοναξιά μου όλα! Απαραίτητη και ευεργετική!

Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η μοναξιά είναι μια αρνητική κατάσταση που φοβούνται να αντιμετωπίσουν. Νιώθουν ασφαλείς όταν συναναστρέφονται με άλλους ανθρώπους και αδυνατούν να οικειοποιηθούν με