Η αυτοθυσία, διαχρονικά θεωρείται σαν μια πράξη λυτρωτική ως προς αυτόν που «θυσιάζεται». Ακούγεται ως πράξη αγάπης και πίστης σε κάποιο πρόσωπο ή σκοπό. Είναι όμως έτσι; Αυτοθυσία, η εκούσια, η συνειδητή επιλογή ενός ατόμου προς όφελος άλλου! Στον σύγχρονο εγωιστικό κόσμο μας, εδώ που όλα όσα επιλέγουμε αφορούν τονContinue Reading