- Μαρία Σταυρίδου - FICTION STORIES

Επιλογές. Καλώς ή κακώς τις έκανα. Τις κάναμε…

Ίσως να ήταν και τυχαίο… σχόλασα αργά, το αυτοκίνητο στο συνεργείο και εγώ αποφασισμένη να επιστρέψω στο σπίτι μετά από μια μικρή βόλτα και ξαφνικά εκεί, μόλις δυο