- Άνδρεα Αρβανιτίδου - ΣΧΕΣΕΙΣ

Εκείνο το πρώτο βλέμμα σου, που με φυλάκισε για όσες ζωές κι αν ζήσω…

Όταν τα μάτια σου έπεσαν πάνω στα δικά μου, χάιδεψαν την ψυχή μου και μπήκαν μέσα στην καρδιά μου. Ένα βλέμμα σαν από προηγούμενη ζωή, που έμεινε ξεχασμένο