Γνωριστήκαμε τυχαία στα επείγοντα περιστατικά, όταν έφερες τη μικρή που είχε χτυπήσει στο σχολείο. Ένας μικρός άγγελος με δυο μάτια σπίθες και μια ασυναγώνιστη περιέργεια να ρωτάει για τα πάντα, να θέλει να μάθει τα πάντα. Πώς ν΄ αρνηθείς σ΄ έναν μικρό άγγελο τη χαρά; Υποσχέθηκα να περάσω να τσεκάρωContinue Reading