Δυο δρόμους έχει η ζωή, δυο και τα άλογά της σύμφωνα με το πανέμορφο τραγούδι, ντυμένο από υπέροχους στίχους. Διπλά και τριπλά τα συναισθήματα και οι σκέψεις που κάνουμε όσον αφορά τα θέματα που μας απασχολούν και χρήζουν άμεσης βοήθειας και συμπαράστασης. Διπλές οι σταγόνες της βροχής που έρχονται καιContinue Reading