Οι ανθρώπινες και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, επηρεάζουν τη ζωή μας και τη χρωματίζουν με έντονα δυνατά χρώματα, που άλλοτε είναι φωτεινά και χαρούμενα και άλλοτε θαμπά και σκούρα. Ως μέλη μιας σχέσης, είθισται να αφήνουμε στην άκρη εγωισμούς και πάθη και να εναρμονιζόμαστε με τα υπόλοιπα μέλη, για ναContinue Reading