Η αξιοπρέπεια και η τιμή, στέκονται κάθε μέρα δίπλα στην γυναίκα. Όχι σαν λέξεις. Στέκονται σαν έννοιες κερδισμένες από την κάθε γυναίκα που διεκδικεί, που δίνει, που αγκαλιάζει. Κάθε γυναίκα, κάθε μέρα γίνεται μια αγκαλιά αυτής της κοινωνίας. Μια αγκαλιά για την οικογένειά της, τους φίλους, τους συναδέλφους της. ΜιαContinue Reading