Έπεσαν οι πρώτες στάλες της βροχής. Και οι στάλες έγιναν ποτάμι. Ένα ποτάμι που τα πήρε όλα μαζί του. Με τα ορμητικά νερά, έφυγε όλη η βρωμιά. Μήπως και αυτός ο κόσμος γίνει λίγο πιο καθαρός. Μα όσο κι αν βρέξει, αν μέσα σου δεν καθαρίσεις, όλοι την βρωμιά μέσαContinue Reading