Να είναι για μας ο ένας… Το μόνο σίγουρο και βέβαιο, αν νιώσουμε καμιά φορά αυτό το συναίσθημα, να δοθούμε και να παραδοθούμε άνευ όρων και σημασίας να συμπληρώσω. Η βαρύτητα καμιά φορά είναι στο αν είναι νωρίς που θα ενδώσουμε και θα συνάψουμε σχέση τόσο ολοκληρωμένη όσο τίποτα στονContinue Reading