-Σοφία Β.- ΣΧΕΣΕΙΣ

Έρωτας εξ’ αποστάσεως

“Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται” σύμφωνα με την λαϊκή ρήση. Ισχύει όμως σε κάθε περίπτωση και αν όχι ποιοι λόγοι συνωμοτούν για το αντίθετο; Πώς μπορούν δύο άνθρωποι, που τους