ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ

Αγάπα κάποιον που να σε κοιτά, σαν να είσαι κάτι το μαγικό